Kezdőlap Életrajz Oktatás Kutatás, Publikációk

Kapcsolatok Személyes honlap Change to English

 

Oktatott tárgyak

 • Általános kémia előadás (kémia B.Sc.) Fa tantárgy honlapja
 • Általános kémia előadás (földtudomány B.Sc. és biológia B.Sc.) Fa tantárgy honlapja
 • Az előadás bevezetést ad a későbbi kémiai tanulmányokhoz. Nagyobb fejezetei a következők:
  Bevezető. Alapfogalmak. Atomszerkezet. Elemi részecskék. A hidrogén atom. Atommodellek. Többelektronos atomok. Kvantumszámok. A periódusos rendszer és periodikus tulajdonságok. A kémiai kötés. Elsődleges kémiai kölcsönhatások. A molekulák alakja. A molekulák polaritása. Másodlagos kémiai kölcsönhatások. Gázok. Gáztörvények. Ideális és reális gázok. Folyadékok és elegyek. A gőznyomás, felületi feszültség és viszkozitás. Fázisdiagramok. Szilárd anyagok (fémek, ion-, atom-, és molekularácsos vegyületek). Fázisátalakulások. Oldatok. Oldhatóság. Kolligatív tulajdonságok. Termokémia. Kémiai reakciók. A kémiai reakciók lejátszódásának feltételei. A kémiai reakciók sebessége. A kémiai egyensúly. Oldhatósági szorzat. Savak, bázisok és sók. pH. Hidrolízis. Pufferek. Sav-bázis indikátorok. Elektrokémia. Elektródpotenciál. Galvánelemek. Akkumulátorok. Elektrolízis.
   

 • Kémiai technológia  Fa tantárgy honlapja
 • Az előadások célja a kémiai technológia alapjainak és alkalmazásainak bemutatása. Nagyobb fejezetei a következők: A kémiai technológia tárgya és a világ vegyipara. Vegyipari művelettani és gépészeti alapismeretek. A vegyipar fő nyersanyagai. Az energiatermelés. A szervetlen és szerves kémiai vegyipar. A biotechnológia alapjai.
  Az előadások anyagához üzemlátogatás kapcsolódik.

 

 • Az elsajátítandó ismeretanyag rövid leírása:
  Bevezető, alapfogalmak, definíciók. A fémorganikus kémia története. A fém-szén kötés. Fémorganikus komplexek (n-, π-, és σ-donor ligandumok). Viszontkoordináció. A 18 VE szabály. Szerves ligandumok. Haptocitás. Fémorganikus vegyületek stabilitása. Fémorganikus vegyületek jellemző reakciói. Fémorganikus vegyületek általános előállítási módszerei. Homogén katalízis alapjai. A főcsoportbeli fémek fémorganikus vegyületei (részletesebben: Li, Mg, Al, Sn). Az átmenetifémek fémorganikus vegyületei (részletesebben: Ti, Cr, Fe, Co, Rh, Ni, Pd, Cu, Zn).

 

 • Fémorganikus és katalízis laboratóriumi gyakorlatFa tantárgy honlapja
  • Az elsajátítandó ismeretanyag rövid leírása: A gyakorlatok során a hallgatók megismerkednek modern preparatív és manipulációs technikákkal (félmikro méretű szintézisek vákuumban és inert atoszférában, Schlenk technika, elektrokémiai előállítások, fémorganikus fotokémia, szintézisek mikrohullámú térben, MOCVD), modern anyagi rendszerekkel (átmenetifém katalizátorok és klaszterek, fémorganikus reagensek és prekurzorok), valamint gyakorlatot szereznek termékazonosításban (gázkromatográfia, tömegspektrometria, NMR spektroszkópia, infravörös spektroszkópia) valamint rutin elválasztástechnikai módszerek (pl. oszlop, illetve vékonyréteg kromatográfia) alkalmazásában.

  •  

 • Modern szerkezetvizsgáló módszerek Fa tantárgy honlapja

 

 • Válogatott fejezetek a szervetlen kémiából  Fa tantárgy honlapja
  • Az elsajátítandó ismeretanyag rövid leírása:

 

 

 

honlap: http://tpasinszki.web.elte.hu